* * *

Besedy po filmech

* * *


Po vybraných filmech vás čeká přednáška či beseda s odborníky ze světa filmu a vědy.
Vstup pouze s platnou vstupenkou na film. Besedy a přednášky probíhají v českém jazyce.


PRAHA   PALÁC LUCERNA 29.1.-2.2.2020

 

KYBERŠIKANA

29.1.2020 od 8:30 | Kino Lucerna- velký sál | školní projekce
David Kudrna a Petra Sobková | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Přibližně každé čtvrté dítě se stává obětí některé z forem kybernetické agrese. Nezřídka ovšem zastávají pouze pasivní roli oběti, ale sami se stávají vědomě predátory, což skvěle vystihuje jedna z vět hlavní hrdinky filmu: „Na internetu to přeci dělají všichni,“ kterou se snaží obhájit své nenávistné chování. Přestože je název filmu trochu zavádějící, protože zde chybí jeden z důležitých znaků kyberšikany, (dlouhodobost a opakovanost), ostatní znaky kyberšikany (urážení, zastrašování, vydírání, ponižování či zesměšňování) vystihuje poměrně realisticky. Velmi silným momentem je bez pochyby závěrečná scéna, která ukazuje, že k řešení problému v on-line světě mnohdy musíme přistoupit offline metodami. Za zmínku stojí také způsob zpracování filmu. Přestože se děj odehrává v jednom pokoji s jedním člověkem, díky stupňující se manipulaci útočníka očekáváte netrpělivě každou další scénu až do samotného konce. Film nese potenciál osvětového materiálu a je skvělým podkladem pro otevření diskuze o dnes velmi palčivém tématu – kyberšikaně.

David Kudrna a Petra Sobková
Jsme designéři vzdělávacích aktivit, kteří se věnují smysluplnému začleňování digitálních technologií do výuky a přemýšlíme o tom, jak účinně a zábavně učit děti bezpečnému chování na internetu. Přemýšlíme o problematice bezpečného internetu v širších souvislostech, které se snažíme pojmenovat. Zastáváme stanovisko, že se problematika bezpečného internetu pohybuje na hranici etiky, filozofie výchovy, psychologie i sociologie, a proto zákazy nepředstavují řešení.

ROBOLOVE

1.2.2020 od 13:00 | Kino Lucerna – malý sál | přednáška a diskusevstupenka na film
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. | Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze Humanoidní roboti současnosti (přednáška)
V přednášce budou prezentováni současní humanoidní roboti a jejich dovednosti. Jednotlivé ukázky poukazují na rozdíly ve tvorbě robotů napříč kontinenty. Od japonské pečlivosti v oblasti vizuální podobnosti robota s člověkem, přes americkou preciznost při tvorbě motorických schopností srovnatelných s lidskými až po evropskou snahu o tvorbu robotů, kteří dokáží komunikovat s člověkem v přirozeném jazyce. Součástí přednášky jsou také ukázky robotů vyvíjených v České republice. Na jednotlivých ukázkách budou demonstrovány limity současných technologií a nastíněn jejich další rozvoj.

JÁ, ČLOVĚK

1.2.2020 od 15:30 | Kino Lucerna – malý sál | přednáška a diskuse | vstupenka na film
prof. Ing. Jaroslav Petr, Csc. | výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi

Drsný? Objevný? Dojemný? Pro film „I Am Human“ platí všechny tři přívlastky. Nahlíží celkem drsně do života lidí s těžkým postižením mozku a moc toho neskrývá. Ukazuje, jaké možnosti těmto lidem nabízí propojení mozku s počítačem a jaké perspektivy se v tomto oboru rýsují v nejbližší budoucnosti. Zjistíme, že co byla ještě včera kyberpunková sci-fi, je dneska realita. A nebyl by to americký film, kdyby pro protagonisty neskončil happy endem. Takže divák si užije i trochu dojetí. Stranou nezůstala ani etická stránka tohoto výzkumu, včetně možnosti zneužití nových technologií pro komunikaci mozku a počítače velkými korporacemi. Ve filmu se objeví i potenciální „padouši“ Mark Zuckerberg, Elon Musk či hoši a děvčata z Google. Tak trochu v pozadí zůstal „velký bratr“ v podobě státu, zpravodajských služeb, armády a policie. Tvůrci filmu nelakují budoucnost na růžovo, ale černě ji rozhodně nevidí. Chcete vědět, kam kráčí lidstvo? Film „I am human“ nabízí odpověď.

Jsem (stále ještě) člověk? Am I (still) human? (přednáška)
Propojení lidského mozku s počítači přestalo být doménou sci-fi a stalo se skutečností. Pouhým náhledem do mozku zjistíme, co člověk vidí, co říká a co slyší. Dokážeme propojit lidské mozky do sítě a ta pak řeší zadané úkoly. Potenciální přínosy této technologie jsou obrovské především v medicíně. Do oblasti tzv. brain-to-computer interface se ale tlačí i zábavní průmysl a v neposlední řadě armáda. Nikdo neví, jak daleko už jejich výzkum pokročil. Co nás čeká dál? Nejspíš přímé propojení mozku s internetem. Co přinese a čím hrozí? Už dnes mění informační technologie to, jak lidský mozek pracuje. A zdaleka to nejsou jen pozitivní změny. Jak se změní lidský mozek a s ním tvor Homo sapiens poté, co svět internetu a lidská mysl splynou v jednu entitu?

TOTAL RECALL

1.2.2020 od 21:00 | Kino Lucerna – velký sál | diskuse s diváky | vstupenka na film
Jiří Flígl | ředitel kina Aero
Jindřiška Bláhová | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ČISTIČI

2.2.2020 od 13:00 | Kino Lucerna – malý sál | diskuse s diváky | vstupenka na film
Kateřina Vokrouhlíková | www.nic.cz 

Velice silný a zajímavý dokument pojednávající o práci „čističů“ nelegálního a škodlivého obsahu. Práce je velmi psychicky náročná a není jednoduché se vyrovnat s tím, co každý den čistič vidí. Musí zhodnotit zda hlášený obsah smaže, nebo ponechá. Sama pracuji na podobné pozici, ale pouze s obsahem zobrazujícím zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu a dětskou pornografii. Tuto náplň práce já sama vnímám jako velmi užitečnou a pro společnost důležitou.

TETSUO

2.2.2020 od 16:00 | Kino Lucerna – velký sál | diskuse s diváky | vstupenka na film
Kamil Fila | filmový kritik | www.jestevetsikritik.cz

KOŘENY KYBERPUNKU

2.2.2020 od 17:00 | Galerie Lucerna | diskuse s diváky | vstupenka na film
Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. | ZČU v Plzni – Katedra filozofie, Chief Data Scientist v O2 Czech Republic

High Tech, Low Life – to je nejvýstižnější charakteristika cyberpunku. A pokud se spojí s filmovou estetikou osmdesátých let, máme zde jedny z nejsilnějších pilířů, na nichž cyberpunk staví – legendární film Blade Runner. A právě období, které dalo vzniknout těmto pilířům, je velmi pěkně popsáno v první části vizuálně přitažlivého snímku Cyberpunk Documentary. Z něj velmi jasně pochopíme, o čem cyberpunk je – nebo alespoň tehdy byl: o velmi hlubokém a složitém pocitu z budoucnosti člověka ve světě, který nakonec ovládnou naše vlastní technologie. Cyberpunk není o rigorózní sci-fi ve stylu Arthura C. Clarka a Isaaca Asimova. Cyberpunk vytváří impresionistické obrazy. A právě tyto obrazy jsou dnes snad ještě cennější než kdy dříve: musíme si totiž upřímně přiznat, že nyní nikdo absolutně nedokáže předvídat, do čeho se dnešní AI vyvine za 50 či za 100 let. Ani vědci, ani „hard sci-fi“ autoři. Ale může se dost dobře stát, že těžko vyslovitelné pocity, které vnímáme ze cyberpunkových impresionistických obrazů z osmdesátých let, jsou ke správnému odhadu té budoucnosti nejblíže. Los Angeles patrně nebude v příštím století vypadat přesně jako to v Blade Runneru, ale pocit a (pa)chuť z něj budou dost možná stejné.

APOLLO 11

2.2.2020 od 20:15 | diskuse s diváky s úvodním slovem | vstupenka na film
Mgr. Jakub Rozehnal | ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a prezident sdružení Aldebaran Group for AstrophysicsBRNO KINO ART, HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO 5.2.-9.2.2020

 

GHOST IN THE SHELL 2: INNOCENCE

7.2.2020 od 18:00 | Hvězdárna a planetárium | diskuse s diváky | vstupenka na film
Adam Rambousek | Animefest

ROBOLOVE

8.2.2020 od 13:00 | Hvězdárna a planetárium | diskuse s diváky | vstupenka na film
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc., prof. Ing. František Šolc, CSc.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně | www.fekt.vut.cz

„Robolove“ je další z filmů, který přináší seriozní zamyšlení nad problematikou spojení robotiky a umělé inteligence. Měl jsem možnost shlédnout dva odborné filmy týkající se podobné problematiky. Film „Plug and Pray“ už podle názvu vyzněl trochu pesimisticky. Film „Science of the Soul“ byl zase velmi náročný na znalosti z neurofyziologie. „Robolove“ se mi jeví optimističtější a méně náročný. Ve filmu je vidět zejména značný technologický pokrok v komunikaci a vztahu člověk – robot. Jak název filmu napovídá, bude třeba se zamyslet nad tak komplikovaným vztahem jako je láska.

JÁ ČLOVĚK

8.2.2020 od 16:00 | Hvězdárna a planetárium | společná přednáška a poté diskuse s diváky | vstupenka na film
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. | Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Neurochirurgické oddělení KNTB, Zlín
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. | UTB ve Zlíně, Ústav informatiky a umělé inteligence

Využití technologie BCI (Brain Computer Interface) ve fyzioterapii (přednáška)
Cílem technologie BCI je aktivizace mozkových center ve fyzioterapii metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems).
Brain Computer Interface jsou systémy umožňující invazivně i neinvazivně získat a analyzovat elektrické signály, které se generují v lidském mozku. Tyto signály jsou využity a převedeny do diskrétní počítačově srozumitelné podoby tak, aby s nimi mohla digitální technika rychle a efektivně komunikovat v reálném čase. Rozhraní BCI by pomohlo zpracováním a přenosem těchto signálů alespoň částečně obnovit komunikaci poškozeného lidského organismu s okolím. V souladu se zahraničními pracemi ukázaných v dokumentu I AM HUMAN, vidíme jeho budoucí potenciál v klinické praxi – rehabilitační léčba u pacientů s deficity po cévních mozkových příhodách, při poranění míchy, degenerativních onemocněních nervové soustavy jako je ALS…

APOLLO 11

9.2.2020 od 13:00 | Hvězdárna a planetárium | diskuse s diváky | vstupenka na film
Dušan Majer | www.kosmonautix.cz

Padesáté výročí největšího dobrodružství v dějinách kosmonautiky bylo příležitostí k vydání mnoha knih, brožur, krátkometrážních videí, ale i dokumentů. V tomto případě se ale jedná o kousek, který svým zpracováním ční nad ostatní. Vypíchl bych zejména skutečnost, že dokumentem diváky neprovází hlas žádného moderátora. Místo toho tvůrci zvolili mnohem náročnější cestu, kdy vypráví příběh celé mise Apollo 11 využitím původních zvukových záznamů. Asi není potřeba zdůrazňovat, že tato mnohem pracnější možnost diváka snadno vtáhne do děje. Najednou má pocit, že nesedí v křesle, ale že se píše rok 1969 a on je svědkem historického momentu, kdy lidé poprvé přistáli na jiném kosmickém tělese.

ČISTIČI

9.2.2020 od 19:00 | kino Art | přednáška a diskuse s diváky | vstupenka na film
Mgr. Martin Hájek, DiS. | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Dokument pojednává o práci moderátorů obsahu na sociálních sítích. Tito moderátoři mají za úkol kontrolovat a případně vymazat obsah, který je z určitého důvodu nevhodný pro to, aby byl zobrazen. Může se jednat například o sexuálně laděné fotografie, obrázky, které zobrazují násilí, záznamy teroristických útoků a sebevražd nebo jinak nevhodný obsah. Dokument ukazuje důležitost této práce a zamýšlí se nad otázkou, kde je míra toho, co je a co není správné z různých úhlů pohledu. V neposlední řadě dokument také ukazuje, jak tento druh práce negativně působí na psychiku člověka, který ji dělá.

Bezpečnost na sociálních sítích (přednáška)
Důraz bude kladen na bezpečnost sociálních sítí s ohledem na bezpečnou komunikaci a možnosti zabezpečení z uživatelského pohledu. Současně budou představeny možnosti získávání informací ze sociálních sítí se zaměřením na tzv. facebookarchiv, který bývá například využíván jako důkazní materiál.