Záznam besedy na YouTube


Hosté: brig. gen. Ing. Miroslav Feix, M.S., válečný veterán Mgr. Otakar Foltýn

Moderátor: Tomas Etzler

Brno 25.9. 17:30 Hvězdárna a planetárium Brno


Současný moderní svět se nám na první pohled jeví jako bezpečné místo k životu, většina z nás může svobodně existovat, rozhodovat se nebo cestovat. To ale neznamená, že nemůže dojít k narušení vyváženého společenského systému, který může být napaden širokým spektrem bezpečnostních hrozeb. Mezi reálné hrozby, kterým musíme čelit, patří například mezinárodní terorismus nebo šíření zbraní hromadného ničení. Jelikož roste naše závislost na informačních technologiích, můžeme dále čekat kybernetické útoky, zásahy do informačních systémů států a jim podobná nebezpečí. Úspěšně zabránit možným bezpečnostním hrozbám vyžaduje komplexní přístup, efektivní spolupráci a včasnou reakci.