Vážení návštěvníci letošního Future Gate Sci-fi Film Festivalu,


dovolte mi Vás pozdravit a popřát, v souladu s tématem letošního ročníku, vysoce postapokalyptický zážitek. Pandemie covid-19 a nám odkryla mnohé o naší civilizaci, mimo jiné také to, že její základy nejsou tak stabilní, jak se nám mohlo dříve zdát. Jen díky nasazení obrovských kapacit a prostředků vše neskončilo globální katastrofou. Ale bohužel, kvůli lidské činnosti devastující přírodu a drancující zbývající zdroje můžeme v podobě globálního oteplování již teď vidět další jev s potenciálem učinit tuto planetu téměř neobyvatelnou. Doufám tedy, že i letošní Future Gate Sci-fi Film Festival přispěje k uvědomění si, že postapokalyptické scénáře nejsou jen vizí spisovatelů a scénáristů, ale mohou se stát realitou, která veškerou fantazii hravě překoná.


Zdeněk Hřib

primátor hl. m. Prahy