KYBERMANIFESTO

Většinu z nás, fanoušků sci-fi žánru, k němu přivedl právě příslib fantastické, elegantní a designové budoucnosti, které měla lidstvu nabídnout další hypotetický evoluční stupeň a pohodlnější život. Jak se ale téma rozvíjelo a začalo se přirozeně dotýkat různorodých sociokulturních, etických a technologických rovin, nevyhnutelně se dostavila i jeho dystopická a (post)apokalyptická stránka. Možná k tomu přispělo i rozčarování z toho, že ulice stále nebrázdí létající auta z futuristických plakátů 50. let a že hoverboard ve výsledku rozhodně nevypadá tak dobře, jak tvrdil Návrat do budoucnosti.

Téměř 40 let uplynulo od momentu, kdy vznikla sbírka povídek spisovatele Williama Gibsona Jak vypálit Chrome, která přinesla světu termín kyberprostor. Ústřední téma „high tech – low life“ světa dalo vzniknout dystopické vizi budoucnosti, kterou známe v rámci sci-fi žánru kyberpunk. Ten ve své původní podobě vypovídá o potřebě vypořádat se se zrychlujícím technologickým vývojem, vzrůstající nerovností ve společnosti a rostoucím vlivem leviatanských korporací s neomezenými prostředky. Biotechnologie a tělesné upgrady, hyperkonektivita, mrakodrapy se sídly vlivných na vrcholcích a zbytkem společnosti žijícím ve slumech a špinavých zákoutích megalopolí, zahlcených všudypřítomnou neonovou reklamou a augmentovanou realitou, robotika a androidi, hacking, kybernásilí a AI justice, ztráta individuality a soukromí, transhumanismus. To jsou typické příběhové a estetické prvky kyberpunku.

Když jsme s týmem Future Gate poprvé viděli fotky z probíhajících prodemokratických protestů v Hongkongu, s laserovými happeningy, drony, deštníkovými obranými formacemi a zatýkáním protestujících na základě softwaru rozpoznávajícího obličej, pocit estetického a obsahového déjà vu ala Blade Runner byl namístě. Následně se snímky staly hlavním vizuálem 7. ročníku festivalu s podtitulem Cyber Revolution.

Lidstvo zažívá technologický pokrok na všech frontách, dominují mu ale tři písmena: WWW. Nevíme, jestli otcové internetu, Vinton Cerf, Robert Khan a Tim Berners-Lee, už v 90. letech minulého století tušili, že jejich vynález bude brzy doslova spoluutvářet podobu současného světa. Nebo jestli si dokázali představit jeho ohromný vliv na mezilidskou komunikaci, vztahy, zákonodárství, průmysl, umění, kulturu, obchod i vzdělávání. Kyberprostor jak jej známe dnes je místem hlubokých paradoxů. Poskytuje globální propojenost, ale zároveň čím dál víc atomizuje společnost. Umožnil boom sociálních sítí, který s sebou ale přinesl větší pocit izolace a odcizení. Nabídl nám nepřeberné množství digitálních avatarů, které nás mohou zastoupit do nejmenších detailů, skrývají ale čím dál hlubší odosobnění.

01100100011001010110110101101111011010110111001001100001011000110110100101100101

S událostmi v Hongkongu vnímáme vzrůstající důležitost osobního přispění jednotlivce k tomu, aby technologie pracovaly pro nás a ne naopak. Nemusí přitom vůbec jít o dystopickou představu AI, která využívá 7 miliard propojených lidských mozků jako decentralizovanou cloudovou platformu, jako tomu bylo v Matrixu. Náš festival byl a zůstane apolitický. Nicméně s vývojem posledních let vnímáme také narůstající pocit zodpovědnosti za to, aby sci-fi žánr jako jeden z prostředků tvorby kolektivní imaginace společnosti o vlastní budoucnosti dál prosperoval a rozvíjel se.

Doufáme, že vám výběr filmů, dokumentů a doprovodného programu 7. ročníku festivalu Future Gate přinese nové perspektivy, čerstvou inspiraci, překvapivé otázky i možné odpovědi. Přejeme si, aby sci-fi filmy či literatura byly nadále jedním z prostředků, jak kolektivní úvahy společnosti o pozitivní budoucnosti ovlivnit. Nechceme, aby se skutečně přiblížila dystopickým kyberpunkovým předpovědím a žánr sci-fi tomu může pomoci. The cyber revolution is coming!

Váš tým Future Gate festivalu