Do výtvarné soutěže festivalu se přihlásilo 14 tvůrců, kteří zpracovali svou originální vizi na téma „mimozemský život“. Odborná porota určí jedno dílo, keré vyhraje grafický tablet Wacom One od značky Wacom! Druhého výherce vyberete vy! Hlasujte v albu pomocí lajků a obrázek s nejvyšším počtem palců vyhraje grafický tablet Intuos Pro S od společnosti Wacom. Hlasovat je možné do neděle 17. dubna.


Hlasování na Facebooku zde.


Facebook soutěž – 11.4.2022

 1. POŘADATEL nezisková organizace Future Gate z.s., se sídlem v Praze 7, Jana Zajíce 973/5,
  IČ:02444933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka
  26531, (dále jen „pořadatel“).
 2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?
  Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního finálového kola ode dne 11.4. do 17.4. 23:59. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastnil tak, že poslal poslal své autorské dílo na téma mimozemský život. 14 nejlepších děl vybráno do finále. Hlasování veřejnosti probíhá na Facebooku.
 3. VÝBĚR VÝHERCE
  Výhercem se stane 1 soutěžící, který bude po skončení soutěže určen pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrává 1 soutěžící, jehož dílo bude mít na konci stanoveného období (tj. po 17.4.) nejvyšší počet „lajků“ / palců nahoru.
 4. ODMĚNY V SOUTĚŽI
  Výhrou v soutěži je: 1x grafický tablet Intuos Pro S od společnosti Wacom
 5. PŘEDÁNÍ VÝHRY
  Výhra bude výhercům předána po domluvě osobně.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
  V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem nebo Facebook status oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
  Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního emailu z více emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny emaily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.
 7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v
  platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely,
  zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má rávo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V Praze dne 11.4.2022