Host PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Praha 18.9. 16:00 Galerie Lucerna


Vstup volný


V současné době je naše moderní civilizace existenčně závislá na tzv. neobnovitelných přírodních zdrojích (uhlí, ropa, zemní plyn, uran), u kterých se nadále předpokládá neodvratné vyčerpání. Bez těchto pro nás normalizovaných zdrojů energie si stále nedokážeme představit fungování dnešní společnosti. Vedle toho všeho zde stojí otázka globální ekonomiky a poškozeného životního prostředí,
a to nejen z důvodu těžby výše jmenovaných zdrojů. Existují tedy odpovídající alternativní možnosti získávání energie, jsou již dnes rozpracovány budoucí vize pro naši bezproblémovou koexistenci bez ztráty vysoké životní úrovně, kterou moderní společnost vyžaduje? A dojde opravdu nakonec
k vyčerpání zdrojů, nebo ne?


The programme is in Czech only.