V souvislosti s děním na Ukrajině se zvedla obrovská vlna solidarity a i my bychom rádi přispěli. Chtěli bychom proto pozvat ukrajinské přátele, aby s námi alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky. Vstup na ukrajinský pas či jiný průkaz totožnosti bude v rámci celého festivalu ve všech městech zdarma. Dále celou utrženou částku z prodeje letošních oficiálních festivalových triček s motivem od Jonáše Ledeckého zašleme po skončení festivalu organizaci Člověk v tísni, která pomáhá přímo na ukrajinských hranicích. Make sci-fi, not war!

У зв’язку з тим, що відбувається в Україні, піднялася величезна хвиля солідарності, і ми теж хочемо зробити свій внесок. Тому ми запрошуємо українських друзів принаймні на деякий час відволіктись. Вхід за українським паспортом чи іншим посвідченням особи буде безкоштовним протягом усього фестивалю в усіх містах.Крім того, частку отриману з продажу футболок з мотивом Йонаше Ледецького надішлемо організації Людина в біді, що безпосередньо допомагають постраждалим на українському кордоні. Робіть sci-fi, не війну!