Výstava v pasáži Lucerně je přístupná zdarma

Výstava potrvá 3.-14.3.2022


Ateliér grafického designu a vizuální komunikace na pražské Umprum vytvořil redesign časopisu Ikaria XB1, nejstaršího českého sci-fi časopisu. Pro letní semestr 2021 oslovilo vedení ateliéru šéfredaktora Vlada Ríšu, který poskytl data z listopadového čísla loňského roku, z něhož studenti měli za úkol vytvořit nový design, bez jakýchkoli omezení. Bylo sestaveno pět týmů, které kompletně designovali a zalomili pět ostrých maket s využitím ilustrací, jenž vyvstaly z vlastních zdrojů či ze spolupráce s Ateliérem ilustrace. První číslo vyšlo v březnu roku 1990. Předtím vycházel jako zin pod záštitou Svazarmu již od roku 1985. Od té doby vychází nepřetržitě již 32 let jakožto stěžejní český scifi časopis, v posledních 10 letech již jen jako XB1. Ačkoliv se v poslední době chýlil ke svému zániku, díky platformě HitHit a vybraným 840 000 korunám, kterými přispěli loyální fanoušci scifi žánru se jeho popularita opět zvedla a XB1 zažila vzkříšení. V Československu nebyla normalizační politika takto tématizovanému časopsiu nakloněna. Scifi bylo tehdejším českým ministerstvem kultury považováno za podněcování imperialismu, paradoxně však v ostatních zemích bývalého sovětského svazu s touto tématikou nebyl problém, naopak byla považována za ideální propagandu futurismu který byl v sovětského režimu, především v období 50. a 60. let 20. století chápán velice progresivně. Ikarie má stále svoje nezastupitelné místo na současné časopisecké produkci a náš úkol byl zajímavým výletem do komplexní analýzy a designového řešení analogového výstupu. To, jestli si XB1 některý z našich projektů vezme jako reflexi nebylo účelem tohoto semestrálního cvičení. Je ale možné, že spolupráce Umprumky a XB1 bude pokračovat i třeba jen výběrem ilustrátorů. To už je ale věcí budoucnosti.