Milí pedagogové,


pro Vás a Vaše žáky jsme připravili speciální program na téma kyberšikana. Skládá se z projekce filmu s názvem Kyberšikana a následné besedy s doc. JUDr. Janem Kolouchem, Ph.D. metodikem kybernetické bezpečnosti ze společnosti Cesnet.


Film žákům atraktivní formou ukáže, co všechno vlastně kyberšikana je a že se jí i my všichni můžeme neúmyslně dopouštět. Následná beseda s Janem Kolouchem přinese aktuální informace a postupy, jak se kyberšikaně bránit. Termín programu si můžete sami zvolit. Projekce může proběhnout v kině Lucerna nebo online přímo u vás ve škole. Vstupné je 80 Kč. Zde si můžete stáhnout leták k programu s více informacemi o filmu.


V případě zájmu o program se prosím ozvěte na:  andrej@futuregate.cz, 603 449 888


Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.


doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Metodik kybernetické bezpečnosti

Jan Kolouch dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a současně přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.
Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj.