Tak výjimečný dokument, kterým bezesporu je dílo Johna D. Boswella Exkurze do vesmíru, si zaslouží víc než jen film. Po všech festivalových projekcích bude následovat beseda s odborníky k tématu. Jejich výčet a téma besed / přednášek vidíte níže. Další hosty budeme postupně doplňovat.


Praha 30.9. 17:30: Tomáš Petrásek (začátek filmu v 17:00), vstupenky

Ve vesmíru nejsme sami, kolem Slunce obíhá přece nám dobře známých osm planet. Navíc v současné době známe také planety, které obíhají cizí vzdálené hvězdy, tzv. exoplanety. Jak takové světy mohou vypadat, jak hluboko sahá fantazie přírody a je tam dokonce život? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět s Tomášem Petráskem, pracovníkem Fyziologického ústavu AV ČR a Národního ústavu duševního zdraví. Ve svém volném čase se věnuje popularizaci astronomie a astrobiologie, kterou od roku 2015 také přednáší na Univerzitě Karlově.


Brno 3.10. 19:45: Marek Skarka (začátek filmu v 19:15), vstupenky

Exoplanety jsou všude ve vesmíru, momentálně jich známe přes 5500, ale prostřednictvím čím dál více výkonnějších přístrojů bude objevů raketově přibývat. S doktorem Markem Skarkou z Astronomického ústavu AV ČR si budeme povídat o tom, co vše již o objevených exoplanetách víme, jaké mají velikosti, jaké podmínky na nich panují a zdali by například na nich mohli být objeveny známky života. Marek Skarka se věnuje hvězdným pulzacím, dvojhvězdám s pulzující složkou a samozřejmě v neposlední řadě pozorováním exoplanetárních kandidátů.


Hradec Králové 3.10. 17:00: Martin Cholasta (začátek filmu v 16:30), vstupenky

Exoplanety jsou planety, které obíhají kolem jiné hvězdy, než je Slunce. První potvrzená exoplaneta byla
objevena před více než 30 lety, v současnosti jich známe již přes 5500, a to především díky vesmírnému
teleskopu Kepler. Ukazuje se, že exoplanety jsou velice běžné a podle současných relevantních odhadů
může v naší Galaxii ve skutečnosti existovat až kolem 100 miliard (!) obyvatelných planet podobných
Zemi. O těchto velice zajímavých objektech se mnohem více dozvíte od Martina Cholasty, odborného
pracovníka Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a také člena České astronomické společnosti.