Minulé ročníky

Přijď do kina... Zachraň galaxii!

Khull, Ničitel Galaxí je intergalatický vládce, který dal lidstvu ultimátum. Buď lidstvo vyrazí do kina nebo zhyne!


Druhý ročník festivalu navazoval na velmi úspěšný předcházející rok a diváci se setkali s mimozenskou civilizací, která byla i osobně přítomná na festivalu. Festival opět nabídl kultovní legendy na stříbrném plátně, novinky, besedy s hosty nebo tématické dekorace.


Festival by nemohl vzniknout bez našich partnerů a hlavně vás, diváků!

Hosté festivalu

Doc. Tomáš Svoboda

prof. katedra robotiky, ČVUT