Minulé ročníky

Na hraně lidskosti.

Čtvrtý ročník festivalu se zaměřil na pomyslnou hranici lidskosti. Jaké jsou hranice uměle vytvořené inteligence a je možné, aby měl stroj vlastní duši?


Filmové legendy, novinky, přehlídky krátkých filmů, dokumenty, futuristický bar, přednášky a besedy s filmovými kritiky nemohli na festivalu chybět. Návštěvníci se mohli těšit i na výstavu robotů nebo uměleckou vernisáž!Chceme také poděkovat našim hlavním partnerům, protože bez nich by se festival nemohl uskutečnit: JRC, ESA BIC Prague, MANA, Živé firmy, MindMaze Prague, Radimu Matějovi a v neposlední řadě Prusa Research. Velké poděkování patří i institucím a městům, které festival finančně podpořili: Městská část Praha 7 a magistrátu města Brno.

Hosté festivalu

Kamil Fila

filmový recenzent, kritik a pedagog

Vystudoval teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně. Začínal na přelomu století v internetových časopisech Inzine.cz, Filmpub.cz, Filmweb.cz, Moviezone.cz a papírových časopisech Živel, Tamto a Metropolis. Mezi léty 2005 a 2010 byl redaktorem dvouměsíčníku Cinepur. Mezi léty 2008 a 2012 působil jako stálý recenzent na serveru Aktuálně.cz, poté získal místo redaktora kulturní rubriky v týdeníku Respekt, kam psal čtyři roky. V únoru 2016 spustil vlastní web zaměřený na filmovou i televizní tvorbu a nová média s názvem Ještě větší kritik, než jsme doufali.

Jiří Flígl

filmový recenzent, dramaturg

Je dramaturgem filmových přehlídek Filmasia a Festival otrlého diváka. Jako filmový publicista přispívá do A2 a Cinepuru.

Stanley Robotman Povoda

vynálezce

Pán robotů, neustále obklopený stovkami kabelů, vodičů, elektrotechnických vymožeností, recyklovaných součástek ze všeho, co vás napadne a zahalený v neutuchajícím cigaretovém dýmu. Stanley Povoda začal montovat první roboty v 60. letech a to jak v Čechách i v zahraničí.